Skip to main content

Krav om politiattest

Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. okober 2009.

Klikk på vedlegget for å lese hele dokumentet.

Instrumentene

Her er noen viktige punkter i forbindelse med utdeling, bruk og vedlikehold av instrumenter.

Utdeling og innlevering
Foresatte må signere kontrakt med korpset ved utdeling av instrument. Ved innlevering evt. bytte av instrument, må kontrakten signeres igjen.

Hvem eier instrumentene
Instrumentene er korpsets eiendom og må bare brukes i forbindelse med korpsets arrangementer. Instrumenter er svært dyre. Dette betyr at instrumentene må tas svært godt vare på og behandles med stor respekt og forsiktighet! Materialforvalter må kontaktes dersom det skjer noe med instrumentet.

Annet utstyr til instrumentene
Fliser til klarinetter og saksofoner blir utdelt et visst antall pr. semester. Resten må man kjøpe selv. Slagverkere får utdelt trommestikker og øvepad.

Rengjøring
Ved rengjøring av messsinginstrumenter, kontakt materialforvalter eller fagfolk før dere setter i gang! Utstyr til dette kan hver enkelt kjøpe i en musikkforretning.

Treblåsinstrumentene
Treblåsinstrumenter må vedlikeholdes av fagfolk. Viktig at disse instrumentene tørkes og pusses etter bruk! Hver enkelt kan kjøpe dette utstyret selv

Historikk: Litt om Marienlyst skoles musikkorps

Marienlyst Skoles Musikkorps ble stiftet i 1952, og ble drevet kontinuerlig fram til høsten 2002. Da ble det et helt nytt skifte i korpsets historie. Etter flere år uten nye medlemmer, begynte det 14 barn denne høsten. Da var de eldste medlemmene ”på vei ut” sammen med det daværende styret.

Vi i det nye styret måtte ta opp tråden der de slapp, og finne ut av hvordan korps drives, hva korpset eier og hvor eiendelene befinner seg. Korpset startet derfor på nytt høsten 2002 med helt ny frisk. Tidligere dirigent, Svein Haug, sluttet januar 2003, og vi fant raskt en etterfølger; Anette Grøn. Høsten 2003 ble Øystein Heimdal ansatt som korpsets 3. dirigent. Hanne Dornish var dirigent i skoleåret 2004/05. Geir Aage Sveen var deretter korpsets dirigent fra høsten 2005 til høsten 2009. Den nye dirigenten fra høsten 2009 heter Marius Gjersø.

Styrets viktigste oppgave har siden oppstarten vært rekruttering av nye medlemmer. Vi har et veldig nært og godt samarbeid med skolen og SFO. Samspillet er i «SFO-tiden». Korpset satser på profesjonell dirigent og instruktører.

Økonomi
Korpset overtok i 2002 alle eiendeler; kapital, instrumenter og uniformer. Vi var derfor veldig heldige de første par årene i det at vi kunne konsentrere oss om driften, rekruttering og ansettelser av dirigent og instruktører uten store bekymringer omkring økonomi. Disse midlene var selvsagt ikke evigvarende og vi arbeider nå hele tiden med å skaffe midler til driften på andre måter.

Inntekter
Korpset får sine inntekter i dag via:

  • medlemskontingent
  • støtte fra Norges Musikkorps Forbund
  • loppemarked

Medlemskontingenten pr. semester (1/2 år) er 1.750,-. Samtlige medlemmer får da:

  • Instrumentalundervisning  30 min. pr. uke
  • Samspill (Hovedkorps 2 t pr uke, aspiranter 1t pr uke)
  • Lån av instrument
  • Lån av uniform

Det er verdt å merke seg at hvert medlem koster ca. kr. 7.000 pr. år. Vi er derfor avhengige av flere inntektskilder, og har i flere år konsentrert oss om å samle inn til, organisere og gjennomføre et stort loppemarked i skolens lokaler på våren. Så langt har dette vært svært vellykket og sammen med kontingenten har det gitt oss nok penger til å finansiere våre aktiviteter.