Uniformer

Foresatte må signere skjema ved utdeling av uniform og tilhørende effekter.

Foresatte er ansvarlige for at uniformen til enhver tid er representativ. Hver enkelt må sørge for at uniformen renses og passer til barnet. Det er veldig viktig at uniformen renses ved bytte eller innlevering når man slutter. Vi har en god avtale med renseriet ”McClean” på John Colletts Plass (Trikkesløyfa). Husk at også luen må renses. Ta av løvkrans og lyre ved rensing!

Medlemmene mottar 1 liten stjerne for hvert år de har vært medlem i korpset. Denne utdeles på våren før 17. mai, og syes på skulderklaffen. Se tegning.

Det 4. året mottar de 1 stor stjerne, denne erstatter de 3 små.

Uniformen består av følgende: