Skip to main content

Instrumentene

Her er noen viktige punkter i forbindelse med utdeling, bruk og vedlikehold av instrumenter.

Utdeling og innlevering
Foresatte må signere kontrakt med korpset ved utdeling av instrument. Ved innlevering evt. bytte av instrument, må kontrakten signeres igjen.

Hvem eier instrumentene
Instrumentene er korpsets eiendom og må bare brukes i forbindelse med korpsets arrangementer. Instrumenter er svært dyre. Dette betyr at instrumentene må tas svært godt vare på og behandles med stor respekt og forsiktighet! Materialforvalter må kontaktes dersom det skjer noe med instrumentet.

Annet utstyr til instrumentene
Fliser til klarinetter og saksofoner blir utdelt et visst antall pr. semester. Resten må man kjøpe selv. Slagverkere får utdelt trommestikker og øvepad.

Rengjøring
Ved rengjøring av messsinginstrumenter, kontakt materialforvalter eller fagfolk før dere setter i gang! Utstyr til dette kan hver enkelt kjøpe i en musikkforretning.

Treblåsinstrumentene
Treblåsinstrumenter må vedlikeholdes av fagfolk. Viktig at disse instrumentene tørkes og pusses etter bruk! Hver enkelt kan kjøpe dette utstyret selv