Marienlyst skoles musikkorps

Program for korpset våren 2017

MARIENLYST SKOLES MUSIKKORPS PROGRAM VÅREN 2017

Lørdag 11. og søndag 12. mars: Seminar/øvingshelg Marienlyst skole – alle grupper

Fredag 21. - søndag 23. april: Loppemarked – vi trenger alle foreldre (og mange barn)

Tirsdag 2. mai: Marsjseminar/utvidet samspill – alle grupper

Lørdag 13. - onsdag 17. mai: Besøk fra Spania – eget program kommer – hovedkorps og rekrutter

Tirsdag 16. mai: Barnehagetog til NRK i skoletiden – alle grupper

Onsdag 17. mai: Program fra morgen til ettermiddag – alle grupper

Pinsehelgen, 2.-5. juni: Korpstur til Oksenøen ved Råde i Østfold – alle grupper